+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Газізов Михайло Михайлович


gaz

 

 

Кандидат політичних наук, академік-засновник та Головний вчений секретар Академії політичних наук України України України”, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за темою «Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини».

Сфера наукових інтересів:
  • виборчі технології,
  • аналіз політики прийняття управлінських рішень,
  • політичний менеджмент виборчих кампаній.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

  • Газізов М. М. Ідея автономності у літописах доби розквіту Козацької держави / М.М. Газізов // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 23. – С. 72—84.
  • Газізов М. М. Політична концепція Самійла Величка / М. М. Газізов // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2007. – Випуск 36. – С.647–653.
  • Газізов М. М. «Історія Русів» – політичний маніфест відродження ідеї незалежності в посткозацьку добу / М. М. Газізов // Політологічний вісник: Збірник наукових праць. – 2007. – Вип. 24. – С.117–126.
  • Газізов М. М. Доба Хмельниччини в політичній оцінці Г.Грабянки / М.М. Газізов // Політичний менеджмент: Український науковий журнал. – 2007. – № 4(25). – С. 143–152.
  • Політичні ідеї Козацької держави у літописі Самійла Величка: матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2007”], (Київ, 18—19 квітня 2007 року) / Київський національний університет імені Т.Шевченка – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Ч. ІІІ. – 169 с.
  • Літопис Самійла Величка про основні поведінкові типи українських гетьманів: матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Поведінкові типи в українському соціокультурному середовищі: історичний досвід та аналіз тенденцій”], (Київ, 25 жовтня 2007 року) / Київський національний університет імені Т.Шевченка – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Ч. ІІ. – 383 с.