+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Горбатенко Володимир Павлович


gor

 

Доктор політичних наук, професор , академік Української академії політичних наук, академік Академії наук вищої школи України, член Президії АПН України, академік Академії політичних наук України України України”,  український політолог та правознавець, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за темою: «Місцеве самоврядування в Україні: політичний аналіз концепцій минулого і сучасність».

Дисертація на здобуття доктора політичних наук за темою: «Модернізація українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів».

Сфера наукових інтересів:

 • державне управління і місцеве самоврядування;

 • політична модернізація;

 • політичне прогнозування;

 • історія політичних і правових вчень;

 • громадянська освіта;

 • філософія права.

 

Наукові праці:

 • Еволюція прогностики як системи наукових знань про майбутнє http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/2/1-1-Horbatenko.pdf
 • «Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політичної думки» (1996 р., 1998 р., у співавторстві);
 • «Політологічний енциклопедичний словник» (1997 р., 2004 р., упорядник і відповідальний редактор);
 • «Основи етнодержавознавства. Підручник» (1997 р., у співавторстві);
 • «Політологія: Підручник» (1998 р., 2001 р., 2006 р., відповідальний редактор);
 • «Нація і держава: Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз» (т. 1, 1998 р., у співавторстві);
 • «Юридична енциклопедія» (в 6 т., 1998—2004 рр., відповідальний секретар редколегії, науковий редактор, автор 350 статей);
 • «Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть» (1999 р.);
 • «Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства» (2001 р., у співавторстві з В. В. Цвєтковим);
 • «Політологія: Підручник для вищих навчальних закладів» (2002 р., у співавторстві);
 • «Історія для громадянина. Методичний посібник для вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів» (2003 р., у співавторстві);
 • «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005 р., відповідальний редактор);
 • «Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика» (2006 р.);
 • «Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти» (2006 р., відповідальний редактор);
 • «Історія політичної думки в Україні: Навчальний посібник» (2007 р., у співавторстві);
 • «Великий енциклопедичний юридичний словник» (2007 р., заступник голови редколегії, автор 28 статей);
 • «Прикладна політологія: Навчальний посібник» (2008 р., відповідальний редактор).