+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Здіорук Сергій Іванович


%d0%b7%d0%b4%d1%8b%d0%be%d1%80%d1%83%d0%ba

Кандидат філософських наук, доцент. Заслужений діяч науки і техніки України. Завідувач Відділу гуманітарної політики.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • гуманітарна політика і гуманітарна безпека держави;
 • суспільно-релігійні та державно-церковні відносини;
 • міжнародні релігійні відносини;
 • церковне право;
 • теорія та історія етносу й нації;
 • етнополітичні процеси;
 • євроінтеграційна стратегія;
 • політичні партії в системі владних відносин;
 • політичні системи;
 • освіта і психологія дорослих;
 • науково-інтелектуальний потенціал;
 • культурна політика;
 • інформаційний простір.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в Україні та міжцерковні конфлікти. – К.: НІСД, 1993. – 60 с.
 •  Етнос і соціум: Монографія. – К.: Наукова думка, 1993. – 172 с. (у співавторстві).
 • Zdioruk S. Narodowe interesy Ukrainy w sferze religijno-narodowego systemu wspolczesnego `swiata // Nomos. – Krakow, 1994. – Nr. 7/8. – S. 78-89.
 • Релігієзнавчий словник – К.: Четверта хвиля, 1996. –  392 с. (у співавторстві).
 • Здіорук С. І. Покажчик публікацій про діяльність ОУН  та УПА (1945-1998рр.) / С. І. Здіорук, Л. В. Гриневич, О. І. Здіорук– К.: Ін-т історії України НАН України; НІСД, 1999. – 173с.
 • Історія релігії в Україні : Навчальний посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. –  736 с. (у співавторстві).
 •  Академічне релігієзнавство: Підручник – К.: Світ Знань, 2000. –  864 с. (у співавторстві).
 •  Здіорук С. І. Проблеми функціонування політичних партій України в системі владних відносин: Монографія.  / С.І. Здіорук, В.В. Бичек. – К.: НІСД, 2001. – 144 с.
 • Стратегії розвитку України: теорія і практика. – К.: НІСД, 2002. – 864 с. (у співавторстві).
 • Історія релігії в Україні. У 10-ти т. – Т. 10. – Дрогобич: Коло, 2003. –  624 с. (у співавторстві).
 •  Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для Українського народу. Аналітичні оцінки Національного Інституту стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2004. – 26 с. (у співавторстві).
 • Інтеграція кримських татар в українське суспільство: проблеми і перспективи : Аналітичні оцінки Національного Інституту стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 2004. – 41 с. (у співавторстві).
 •  Здіорук С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: Монографія. – К.: Знання України, 2005. – 552 с.
 • Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми. Монографія. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 332 с. (у співавторстві).
 • Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки: Монографія. – К.: НІСД, 2005. – 608 с. (у співавторстві).
 • Християнство доби постмодерну : Монографія. – К.: ІФ НАНУ, 2005. –  326 с. (у співавторстві).
 • Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: Монографія / За ред. С. І.  Здіорука – К.: НІСД, 2006. – 403 с.
 • Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : Монографія. – К.: НІСД, 2008. – 744 с. (у співавторстві).
 •  Конфесіологія релігії: Колективна монографія // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2009. – 237 с. (у співавторстві).
 •  Україна в 2005-2009 рр.: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія. – К.: НІСД, 2009. – 655 с. (у співавторстві).
 •  Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – 448 с. (у співавторстві).
 • Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія. – К.: НІСД, 2010. – 528 с. (у співавторстві).
 • Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: Колективна монографія. – К.: Університет “Україна”, 2010. –  405 с. (у співавторстві).
 • Матеріали для щорічних послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України” (2003-2011 рр.).
 • Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози: Колективна монографія // Українське релігієзнавство. – К.: УАР, 2011. – 202 с. (у співавторстві).