+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Кресіна Ірина Олексіївна


18072794_1327697657307192_948245547_n

 

 

Доктор політичних наук, професор, Віце-президент Академії політичних наук України України України”, академік Академії політичних наук України України України”, завідувач відділу правових проблем політології Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 1990 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук на тему: «Подолання пережитків минулого в свідомості й поведінці людей в умовах оновлення соціалізму».

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук на тему: «Українська національна свідомість у контексті сучасних політичних процесів».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • політико-правові проблеми державотворення в Україні;
 • правова політологія;
 • питання національно-державного будівництва і управління;
 • здійснення політичної і правової реформ;
 • становлення громадянського суспільства в Україні.

  НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • «Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: Етнополітологічний аналіз: Монографія» (1998);
 • «Політологія: Підручник» (у співавт., 1998);
 • «Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія» (у співавт., 2003);
 • «Суспільна трансформація і державне управління в Україні: Політико-правові детермінанти: Монографія» (у співавт., 2003);
 • «Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія» (у співавт., 2004);
 • «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні: Монографія» (у співавт., за ред., 2006);
 • «Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії: Монографія» (за ред., у співавт., 2007);
 • «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: Політико-правові проблеми: Монографія» (за ред., у співавт., 2009);
 • «Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості: Монографія» (у співавт., 2009);
 • «Реформування адміністративно-територіального устрою: український та зарубіжний досвід: монографія» (у співавт., 2011);
 • «Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні: монографія» (у співавт., 2011);
 • «Правове забезпечення державного суверенітету України: Монографія» (у співавт., 2011);
 • «Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність» (2011);
 • «Національний суверенітет (національна доповідь): Монографія» (2012);
 • «Національний суверенітет України в умовах глобалізації: монографія» (у співавт., 2012).