+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Омельченко Вікторія Юріївна


q

Кандидат філософських наук, асистент кафедри української філософії і культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Академії політичних наук України України України”, лауреат академічної стипендії Президента України, лауреат Почесної грамоти Президії НАН України, український науковець, експерт із суспільно-політичних питань.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • філософія права;
 • феноменологія права;
 • історія Університету Св. Володимира;
 • історія вітчизняного права;
 • стратегічна аналітика;
 • стратегічне прогнозування;
 • міжкультурна комунікація;
 • практична філософія;
 • українська та зарубіжна культура;

історія мистецтва.


НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • Поняття «українське право»: семантика та смисли. «Національна Конституція» vs «Конституція України» (2017)
 • Rolę Filozofii w kontekście humanitarnych i społecznych wartościach (2017)
 • Мир регіонального масштабу як підгрунття безпеки глобального порядку (2017)
 • «Політичний міф» як прикладна міфологія (2017)
 • Смислові постулати концепції «живого права» О.Ерліха (2017)
 • Філософсько-правові погляди П.Юркевича як «aurea mediocritas» між «позитивним» і «природним» правом (2017)
 • Політичний міф: гіпербола «прекрасного» та «теорія змови» супроти дійсності (2017)
 • До питання про міжнародну політику як «діалог культур», «культ» прав людини та «терапію насилля» (2017)
 • Філософія права Г.Гегеля як всезагальність розуму (2017)
 • Права людини у масштабі міжнародної політики (2017)
 • Філософія як методологія «розуміння» у контексті міждисциплінарного дискурсу соціології, філософії, права (Б.Кістяківський, Л.Петражицький, О.Ерліх) (2016)
 • Ефективність соціальних інституцій та принцип всезагальності як засадничі умови впорядкованості життєсвіту («Ordnung muss sein») (2016)
 • Ідеал правової держави в філософсько-правовому вченні Є.Трубецького (2016)
 • Діалог культур у контексті розбудови розумного світового співтовариства (2016)
 • Роль філософії права як практичної філософії у контексті соціогуманітарної стратегії сьогодення (2016)
 • Основні постулати філософсько-правового вчення І.Канта та їх критична рецепція К.Неволіним (2016)
 • Цінності міжнародного права і культури як «категоричний імператив» зовнішньої політики України (2015)
 •  Культурні війни»: зіткнення «картин світу» Чужих чи Інших? Політико-правова культура у контексті актуальних смислів філософії права Г.Гегеля (2015)
 • Філософія: індикатор високої культури мислення у контексті правової спадщини Університету Святого Володимира (2015)
 • Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу XIX ст. (2015)
 • Філософія права vs історія філософії права у контексті філософсько-правового вчення М. К. Ренненкампфа (2014)
 • Філософсько-правові погляди Джузеппе Мадзіні (2014)
 • «Енциклопедія права» як складова вітчизняного філософсько-правового дискурсу ХІХ ст. (2014)
 • Ґенеза поняття «το δικαιον» в контексті вітчизняної філософії права (2013)
 • Структура аргументації в філософії права: «матриця розуміння» та тлумачення (2013)
 • Філософсько-правові погляди Є.Спекторського:«імперативна юриспруденція» vs «юридична справедливість» (2013)
 • Філософсько-правові погляди Є.Трубецького: від «вічного і священного права» до конституювання динаміки його смислів (2013)
 • Концептуальні засади становлення і розвитку філософсько-правових вчень в Університеті Св. Володимира (2013)
 • Роль і вплив вітчизняної філософії права на модель державного управління та якість комунікації (2012)
 • Гуманітарні студії: точка відліку – людина (2012)
 • Мова позитивного права й юридична звичаєвість: «однозначність» та практики «життєсвіту» (2012)
 • Переклад: чинник розвитку філософської мови («аура смислів мозаїки життєсвіту» В.Беньяміна & поетична мова «вражень» С.Малярме) (2012)
 • Соціальний капітал:практика міжлюдської взаємодії з «Іншим» (2011)
 • Категорія «істини» і концепт «правди» крізь оптику неореалізму італійського кінематографу (примат життєсвіту і переживання сегменту світу «конкретними очима») (2011)
 • Концепція «внутрішньої моралі права» Л.Фулера: альтернативний проект правовому позитивізму (2011)
 • Феномен неперекладностей у вітчизняній філософській мові: поняття «правда» у філософії права (К.Неволін, П.Юркевич, Б.Кістяківський) (2011)
 • Основні принципи філософсько-правового вчення К.О.Неволіна (2010)
 • Плюралізм методологічних підходів у філософії права Б.О.Кістяківського (2010)
 • Трансцендентальна прагматика К.О. Апеля: альтернатива аналітичній філософії мови (Л.Вітгенштейн, Р.Карнап) (2010)
 • Позитивізм В.Лесевича в контексті розвитку філософії науки в Університеті Св.Володимира (2009)