+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Умови прийому в АПН України


 

Членами Академії можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства віком від 18 років, що поділяють мету та завдання Академії, сплачують вступний та членські внески, підтримують її матеріально чи організаційно. Рішення щодо набуття членства в Академії новим членом та вихід з нього приймається Президією Академії на підставі особистої письмової заяви.

 

Форми участі членів Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.

 

Члени Академії мають право ознайомлюватися з результатами  діяльності Академії. Без пояснення причин, на підставі письмової заяви до Президії, припинити своє членство в Академії.

 

Члени Академії зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Президії з питань, що віднесені до її компетенції.

 

Президія Академії має право виключити члена Академії за особистою згодою (добровільно) щодо виходу із членів Академії (на підставі поданої заяви), смерті члена Академії, за несплату членських внесків, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Президії Академії та затверджується Конгресом (загальними зборами засновників) Академії.

 

 

Кандидати у академіки та члени-кореспонденти АПН України подають заяву на участь у конкурсі на вибори до Президії ГО АПН України.

 

До заяви додаються:

 

  1. Скановані копії дипломів доктора наук, доктора філософії;
  2. Список наукових праць за останні 10 років;
  3. Дві рекомендації дійсних членів (академіків) АПН України.

 

Документи подаються на електронну адресу: aps-ua@ukr.net

Вступний внесок для академіків та членів-кореспондентів становить 2000 грн. і сплачується один раз після отримання диплому. Членські внески для академіків, членів-кореспондентів та асистентів-дослідників сплачуються щомісячно 50 грн., або один раз на рік 600 грн.

 
Асистенти подають заяву до Президії АПН України, сканкопії: першої сторінки паспорта, документа про освіту. Благодійні внески на рахунок АПН України Асистент визначає особисто.

 %d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba_%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b0