+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Ялі Максим Харлампійович


y

Кандидат політичних наук, магістр зовнішньої політики, Старший науковий співробітник в «Інституті всесвітньої історії НАН України».

Захистив кандидатську дисертацію  «Формування нового світового порядку в умовах глобалізації».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:
 • теорія міжнародних відносин;
 • геополітика;
 • глобалізація;
 • інформаційне суспільство;
 • зовнішня політика США, Росії, України, ЄС, Китаю.

НАУКОВІ ПРАЦІ:

 • США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. – 620 с. (автор підрозділу).
 • Идентичности и ценности в эпоху глобализации / Под ред. Пахомова Ю. Н., Павленко Ю.В. – К.: Наукова думка, 2013. – 601 с. (автор підрозділу).
 • Зовнішня політика України – 2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / за ред. Г.М. Перепелиці. – К.: ВД «Стилос», 2012. – 384 с. (співавтор підрозділу).
 • Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред.В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. (автор 1 розділу).
 • Цивілізаційна парадигма в дослідженні системи міжнародних відносин // Дослідження світової політики: Зб. Наукових праць. Вип. 31.- К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С.227-240.
 • Неусвідомлена революція, або вплив інформаційних технологій на суспільні відносини в умовах глобалізації. // Політика і час. – 2006. – №5. – С. 34-40.
 • Глобалізація: поняття, сутність та рушійні сили // Інституційне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. – К.: ІСЕВМ НАНУ. – 2007. – С.107-131.
 • Характерні риси та закономірності еволюції міжнародних порядків // Дослідження світової політики: Зб. Наук. праць. Вип. 44. – К.: ІСЕВМ НАНУ. – 2008. – С.183-193.
 • Структурні особливості інформаційного суспільства. «клас інтелектуалів» vs «нижчий клас» // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред.. В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. – с. 492-506.
 • Генна інженерія та еліти майбутнього // Еліта: витоки, сутність, перспектива / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролєєв [та інш.]; за ред. В.Г. Кремня. – К.: Т-во «Знання» України, 2011. – 527 с. – с.506-525.
 • Перспективи глобального лідерства США // Зовнішні справи. -2011.-№5-6. – C.12-16.
 • Китай після кризи: новий полюс чи центр сили? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. №103. Ч. 1. – К: КНУ ім. Т. Шевченка ІМВ, 2011 – С.126-133.
 • Синергетичний підхід у сучасних дослідженнях міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 4. – К.: КиМУ – 2012 – с.112-123.
 • Розвиток американо – китайських відносин в умовах світової економічної кризи / Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Вип. 6. – К.: КиМУ – 2012 – с. 244 – 256.
 • Зовнішня політика «енергетичної наддержави» напередодні світової економічної кризи 2008-2009 рр. // Вісник Одеського національного університету – Серія соціологія і політичні науки. – 2012. –Т.17 Вип.1 – С.95-102.
 • Вплив світової економічної кризи 2008-2009 років на роль США в міжнародній системі / М.Х. Ялі // США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. – с.456 – 471.